5 lyrics on There's a devil waiting outside your door by K.

K.

5 lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of K. ‘5’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send 5 ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Zeventien maanden schreeuw ik al,
Roep ik je thuis en val
De beul te voet om jou, zoon,
Mijn afgrijzen.
Voorgoed is alles in de war
En woon ik waar je weten moet
Wat niemand weten kan:
Wie er een beest is en wie een man
En: valt de bijl niet al?
Slechts stofbloemen,
Er klinkt alleen een wierookvat,
Sporen gaan heen
Ergens het nergens in.
En dreigend kijkt een grote ster
Mij recht in het gezicht:
Niet ver van hier slaat rampspoed in.
(2x)

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

K. 5 lyrics added on 12th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->